Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Production Capacity

Verified
Child Resistant Bag 3200000 Pieces Per Moth 32000000 Pieces
Zip Lock Bag 7800000 Pieces Per Moth 78000000 Pieces
Flat Bottom Bag 5000000 Pieces Per Moth 50000000 Pieces
Food Pouch 5000000 Pieces Per Moth 50000000 Pieces
Kraft Paper Bag 4000000 Pieces Per Moth 40000000 Pieces

Thiết bị sản xuất và Cơ Sở

Đã xác minh Tên máy Thương hiệu & Mẫu mã Số lượng
Printing Machine FANG ZHUANG 2
Slitting Machine ZHONG BAO 2
Zipper Making Machine ZI QIANG 2
Inspecting Machine XIN ZHONG YANG 1
Automatic Laminating Machine SINSTAR 1
Laminating Machine FANG ZHUANG 2
Curing Machine QUN JIE 3
Bag Making Machine JIA TONG 8
Gửi email cho nhà cung cấp này